CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH MUA HÀNG TẠI BELLIS

QUY TRÌNH MUA HÀNG

  1. Chọn Sản Phẩm

+ Chọn sản phẩm quý khách muốn.

+ Xem thông tin sản phẩm

+ Xác nhận giỏ hàng

2. Nhập thông tin

+ Nhập thông tin thanh toán

+ Chọn phương thức thanh toán

3. Đặt hàng

+  Đặt hàng

+ Nhận thông báo xác nhận đơn hàng

4. Giao Hàng